Sakala ringkond asutati 27. novembril 1927.a. ja taasasutati 8. juunil 1995.a.
Ringkonda kuulub 82 tegevliiget, 3 auliiget ja 1 toetajaliige.

31 mai 2010

Eile, 30 mail 2010.a. lõpetas II laskur-sanitaride kursus

Lõppes viie nädalavahetuste pikkune II laskur-sanitaride erialakursuse Järva Malevas. Sellel nädalavahetusel sai Kaitseliidu Järva Malev juurde 16, Naiskodukaitse Järva ringkond 1 ja Naiskodukaitse Sakala ringkond 2 uut laskur-sanitaride kvalifikatsiooniga meedikut.

Kursuse eesmärgiks on õpetada kursuslastele erialaseid teadmisi ja oskusi tasemel, mis võimaldab neil täita laskur-sanitari ülesandeid nii iseseisvalt kui ka allüksuse koosseisus. Kokku läbiti erialane väljaõpe 121 tunni ulatuses.

Kursuse on mõeldud laskur-sanitari kvalifikatsiooniga kaitseliitlaset ettevalmistamiseks maleva allüksustele. Kursuse lõpetanut on võimalik rakendada jao või muu samavõrdse tasemega allüksuse laskur-sanitari ülesannetes ja ka abikoolitajana meditsiinialases väljaõppes.

Viie nädala jooksul omandasid kursusel osalevad kaitseliitlased teadmisi ja oskusi inimorganismi ehitusest, mis võimaldab laskur-sanitaril teadlikult ja mõtestatult täita oma teenistusülesandeid; inimese tervisehäiretepuhuseid esmaabivõtteid; kaitseväe meditsiiniteenistuse käsutuses olevate laskur-sanitari taseme instrumentide ja medikamentide teadlikku ja oskuslikku kasutamist; sõjaväemeditsiini- ja välihügieenialaseid oskusi ning teadmisi tasemel, mis võimaldab täita laskur-sanitari ametiülesandeid iseseisvalt ja välitingimustes. Kursuse käigus tutvustati kursuslastele ka Kirde Kaitseringkonna meditsiiniteenistust ja selle töö korraldust.

Kursuse edukale läbiviimisele aitsid kaasa lisaks Järva maleva instruktoritele ka koolitajad väljaspoolt Kaitseliidu malevat – Eesti kaitseväest ja Kaitseressursside Ametist.

Algallikas: Järvamaa Infoportaal
srs Urmas Piigert
KL Järva Maleva noorteinstruktor
Kursuse vanem

25 mai 2010

Traditsioonilised pannkoogid Vigurvändal

Reedel, 14. mail toimus Viljandis jalgrattavõistlus Vigurvänt 2010. Vigurvända peamine eesmärk on läbi võistlusmomendi tekitada lastes huvi ohutu liiklemise vastu. Lastel alates 10. eluaastast on võistlusel võimalus näidata jalgrattasõidu oskusi ja võrrelda end teiste osalejatega. Liikluskultuuri edendava päeva korraldas Lääne Regionaalne Maanteeamet Viljandi esindus koostöös Politsei, Päästeameti ja Punasel Risti inimestega, kes olid väljas oma varustusega. Võistlejad said vaadata ja proovida nii riideid kui ka varustust.
Igal aastal on ilmataat seda üritust soosinud ja päike säras täies hiilguses. Sellisel vahval päeval läksid lastel liiklusvõistlusel osaledes muidugi kõhud tühjaks. Juba neljandat korda saime meie, Sakala naiskodukaitsjad, pakkuda Vigurvändal osalejatele võrratuid pannkooke koos vanaema maasikamoosiga ning pealerüüpamiseks morssi.

Vika Zieds

24 mai 2010

Naiskodukaitse täpseimad laskurid elavad Järvamaal

Naiskodukaitse laskevõistlus, 23.mai 2010.a. Pühapäeval toimunud laskevõistlusel Tartus osales ka meie Sakala ringkonna võistkond koosseisus Ele Lehes, Eva Rohtla, Evelin Lappalainen ja Marju Lohk.

Kuigi võistkondlikult jäädi seekord 923 punktiga kokkuvõttes üheksandale kohale, näitas väga tublit lasketulemusi Marju Lohk kes püssist laskmisel saavutas 282 punktiga individuaalarvestuses V koha.

Loodame siin peatselt avaldada ka laskevõistlusel osalejate poolse kokkuvõtte toimunud ürituses ning võistluselamustest.

Loe L.Morits artiklit "Laskevõistlusel käis tihe rebimine" ja uudist laskevõistluse tulemuste kohta Kuma fm uudistest

20 mai 2010

Head naiskodukaitsjad!

Pea igas ringkonnas on silmitsi seistud probleemiga, et valimiskoosolekul polegi justkui kedagi valida, tihtipeale ei soovi liikmed võtta vabatahtliku juhi kohustusi.

Seetõttu otsustas meie Naiskodukaitse esinaine Airi Neve uurida meie liikmete valmisolekut hakata vabatahtlikuks juhiks ning analüüsida, mis on soodustavad ja mis on pidurdavad tegurid, mis seda otsust mõjutavad. Laekuvate andmete põhjal kirjutab Airi KLK-s toimuva andragoogikakursuse lõputöö ja palub meie abi, et me oma seisukohti ja hoiakuid edasi annaksime. Küsimustik on valikvastustega ja täitmine võtab vaid mõne minuti.

Aitame Airit küsimustiku täitmisega ja talle vajalike andmete kokkusaamisega! Küsimustiku leiad siit, või menüü paremalt küljelt pildigalerii pealt.

Naudi oma puhkust Naiskodukaitse õppe-puhkekeskuses Võsul

Imelise võimaluse veel üht nurgakest Eestist avastada pakub Naiskodukaitse hallata olev Võsu õppe-puhkekeskus. Võsul on kaunis rand, tervistav männimets, toredad matkarajad, rannas on võimalik mängida pallimänge (võrkpall jne). Võsul on tore suvitada, puhata, õppe- või suvepäevi korraldada, seda nii suvel kui talvel.

Võsul õppe-puhkekeskust on juba mitmel aastal korrastamas käinud ka meie Sakala ringkonna tublid naiskodukaitsjad. Koristatud on maja ning majaümbrust nii seest kui väljaspoolt.

Nüüd pakub Võsu puhkekeskus meie naiskodukaitsjatele võimalust veeta oma puhkust kaunis keskkonnas. Tulla ja vaadata, puhata ning tunda rahu ja rõõmu sellest, et Eestimaal on väga ilusaid kohti.
Loe täpsemalt Võsu õppe-puhkekeskuses pakutavaid võimalusi ...

16 mai 2010

Toimus Sakala Seiklus 2010 !

Eile, 15. mail viidi esmakordselt läbi seiklusmäng "Sakala Seiklus 2010". Korraldajateks olid aktiivsemad tegevliikmed Naiskodukaitse Sakala ringkonnast. Rada oli ülesse seatud Viljandi järve ümbruses ja et ilm soosis meie üritust, siis veetsime ühiselt väga toreda laupäeva seikluslikke mänge ja tegevusi lustides.

Kokku startis rajale 16 võistkonda. Kokkuvõttes osutusid väga lõbusas ja tihedas konkurentsis parimaks võistkond IRL, kes kogus kontrollpunkitides kokku 94 punkti 105-st võimalikust. Teise koha saavutas 92 punktiga võistkond ROOSAD ja kolmandaks jäi vaid ühe punktise kaotusega võistkond LOST, punkte 91. Neljanda koha, 87 punktiga, saavutas võistkond TUDENGID. Eriauhinnaga tunnustati võistkonna TAMME võistlejat, kelle tiimikaalsased seekord kahjuks starti ei jõudnud ja kes seetõttu läks rajale üksinda, olles paljude kontrollpunktide kohtunike poolt tubliduse ja nutikuse osas ära mainitud. Parima perekonna auhind läks võistkonnale KULDNE LOHE ja parima meekonnatöö eest tunnustati võistkonda NUIA MULGID.
- vaata lõplikke tulemusi

Ürituse tagasisides mainiti ära toredaima ülesandena muna viskamine toitlustuspunktis ning raskemaks peeti stabiilse küliliasendi (traumaasendi) andmist meditsiinipunktis. Samuti leiti, et kontrollpunkte ning liikuvaid märklaudu võiks rajal olla veelgi rohkem. Üldiselt märgiti ära, et üritus oli põnev ja meeldiv ning et huvi sarnasel üritusel osalemiseks on olemas ka järgmisel korral. Võtame arvesse kõiki tagasisides toodud mõtteid ja ettepanekuid ning loodame sarnase seiklusmatka korraldada ka järgmise aasta kevadel.

Korraldustoimkonna poolt täname kõiki osalejaid ja aktiivseid abilisi, tänu kellele Sakala Seiklus 2010 toimus. Eriline tunnustus meie tublidele kohtunikele: KP-1 politsei; KP-2 Kristi; KP-3 Leili; KP-4 Lembe ja Lembe pere; KP-5 Tiina; KP-6 Rauno; KP-7 Egle; KP-8 Ene; KP-9 Ele ja Margit, Piret; "liikuv märklaud" Indrek ja Andres, kommentaatorid Juhan ja Toomas; toitlustajad Malle ja Helena, raja kaart Jane ja Ursula; üldine korraldus Piret ja Urve.

Vaata ka pilte

14 mai 2010

Tulekul Suure Munamäe ekspeditsioon – ürglooduse ja pärandkultuuri kaitseks, 21..23.05.2010.a. Võrumaal

SÜ Taevatäht korraldab 21.-23. mail Haanja looduspargis ürglooduse ja pärandkultuuri kaitseks Suure Munamäe ekspeditsiooni, millest võtavad osa matkajad nii Eestist kui välismaalt. Retk kulgeb Haanja looduspargis trassil Kiidi – Rõuge (Rõugu) – Haanja (Haani).

Ekspeditsiooni käigus vallutatakse põlisel Haanimaal, Eesti ühes huvitavas ja omapärases maanurgas, Baltimaade kaks kõrgeimat tippu – Vällämägi ja Suur Munamägi. Ekspeditsioon algab Rõuge ürgorust Kahrila järve äärest Kiidilt (www.kiidi.ee). Aklimatisatsioonilaager toimub Hallimäel Maasikmäe talus. Kuna ees ootab Baltimaade kõrgeimate tippude vallutamine, alustatakse Suure Munamäe ekspeditsiooni viimast katsumust varakult ning tõustakse ühtse rahvusvahelise meeskonnana Baltimaade kõrgeimasse tippu. Enne sihtpunkti jõudmist läbitakse Haanimaa püha mägi Vällämägi. Retke käigus saab heita põgusa pilgu põlisele Haanimaale ning hinnata oma keha, vaimu ja hinge seisundit.

Täpsem info ja ajakava: Aigar Piho, aigar.piho@gmail.com, +372 5056293
Ingo Dentz, ingodentz@googlemail.com +37256771236
www.e-motion.ee Facebook: e-motion Twitter: emotionproject

Urve ja Kristi osalevad.
Kui keegi soovib meiega kampa tulla, siis olete oodatud!

Esmaabirühma kokkusaamine, 12. mai

toimus seekord veel Maleva staabis ja osalejad harjutasid kannatanu transporti.

Kannatanuks oli seekord esmaabiõppe nukk Viktor (hüüdnimi Vic), keda me kasutame situatsioonülesannetes surnuna. Ehk põnevaid lugusid võib temast jutustada juba mitmeid. Igal juhul on ta elevust valmistanud nii staabis kui väljaõppel.

MIS AGA EDASI?
Homme, laupäeval, 15.05 2010.a. toimub Viljandi järve ääres seiklusmatk "Sakala Seiklus", kus osaleme ka esmaabi kontrollpunktina.
Juunikuu kokkusaamise kohta annan infot siis juba täpsemalt.
03 juulil 2010.a. toimub kriisiõpe, kuhu oleks vaja meil kokku saada kümmekond kannatanut ja mis oleks väga hea õppevõimalus, ning
09 ... 11 juuli 2010 viime läbi esmaabirühma täiendõppel Viljandimaa metsades. Juulikuu üritustele ootan kaasa lööma aktiivsemaid esmaabihuvilised. Oma soovist osaleda palun teatada mulle.

Kena kevade jätku soovides,
Urve

Naiskodukaitse ja Eesti Politsei Naisühenduse kohtumine

10. mail 2010 Rapla maakonnas Alu mõisas toimunud kohtumisel sõnastasid Eesti Politsei Naisühenduse juhatuse ja Naiskodukaitse keskjuhatuse esindajad koostöö eesmärgid ja leppisid kokku koostöötegevused 2010. ja 2011. aastaks. Loe edasi ...

11 mai 2010

Koristustöödel Villa Mari juures

3. mai varahommikul algas sõit Virumaale, Võsu poole, kus rõõmsalt meelestatud Naiskodukaitse Sakala ringkonna naised otsustasid selleks päevaks ennast pühendada kevadistele koristustöödele Villa Mari aias.

Ilm oli päikesepaisteline ja nõrga tuulekesega, igati soosis meie ettevõtmist. Sealne loodus oli meie kevadistest tärkamistest nädala jagu maas, põhjapoolsetel metsaäärtel valendas lumi ja kraavides läigatas jääkirmetis. Kaselehed olid pungades.
Kõigil oli soov anda oma tööpanus, et hiljem nautida puhtaks riisutud muruala ja kokkutassitud oksahunnikuid. Lehed sai topitud suurtesse prügikottidesse, mille kokkutassimisel sai tõdetud kottiderivi mahukust. Majaümbruse plats ja kiviparkett pühitud.

Suureks abiliseks oli pisipõnn Karl-Erik, kes oli oma käru ja rehaga väsimatult abis. Kuna päev kujunes pikaks, hoolitses söögi eest Malle. Tänud talle maitsva supi ja võileibade eest.

Enne äratulekut pärast ühissöömist avaldas Leili omapoolse mõtte, korraldada siin suvel mitmepäevaline koolitus. Mõnus oli koos viibida selles looduskaunis kohas ja osa saada endale meelepärasest üritusest.

Suured tänud kõigile kauni majaümbruse korrastamisel!
Sakala Maleva Naiskodukaitse tegevliige Ursula Mikkor

03 mai 2010

Eel-Erna ja Naiskodukaitse koormusmatk stardivad Lääne-Virumaal


7.-8. mai 2010.a. Lääne-Virumaal kestvast Kaitseliidu sõjalis-sportlikust võistlusest «Eel-Erna retk» võtab osa 28 ning Naiskodukaitse koormusmatkast kümme võistkonda.

Naiskodukaitse koormusmatkast võtavad osa ka Sakala ringkonna naiskodukaitsjad ning Eel-Erna retkest Sakala Maleva kaitseliitlased, (fotol Sakala ringkonna naiskodukaitsjad Lääne Maleva patrullvõistlused "ValgeLaev 2008", foto U.Loit)

Loe koormusmatka kohta täpsemalt siit

Koormusmatka kokkuvõtteks:
/allikas www.naiskodukaitse.ee /

Lääne-Virumaal toimunud Kaitseliidu sõjalis-sportliku võistlusega «Eel-Erna» ühte rada liikunud, veidi lühema trassiga Naiskodukaitse koormusmatkal võidutses Saaremaa ringkond.

Teise koha saavutas Naiskodukaitse Järva ringkond ning kolmandaks tuli Valgamaa ringkond. Reede varahommikul alanud Naiskodukaitse koormusmatkal startis kümme võistkonda, kellest lõpetas seitse. Loe edasi ...

NKK Esmaabi baasväljaõppe moodul Valgas

Eelmisel nädalavahetusel, 30. aprill kuni 02. mai 2010.a. viidi Valga ringkonnas läbi taaskordne 16 tunnine Naiskodukaitse esmaabi baasväljaõppe moodul, mille raames õpiti-õpetati kõigile eluks vajalikke teadmisi nii elupäästvast kui ka jätkuvast esmaabist. Esmaabiõpetajatena viisid väljaõppe läbi Jaana Ukkur Valga ringkonnast ja Urve Loit Sakala ringkonnast. Lisaks teoreetilisele õppele lihviti oma oskusi läbi praktiliste harjutuste. Mitme meeleoluka päeva jooksul jagus elevust ja elamusi nii osalejatele kui instruktoritele. Esmaabi baasväljaõppe läbisid edukalt Sakala ringkonna naiskodukaitsjad Eva Rohtla, Viive Tolmov ja Margit Rei.

02 mai 2010

Eesti naise uskumatud tegemised


Kohe on algamas Naiskodukaitse fotokonkurss "Eesti naise uskumatud tegemised".
Eesti naine, olgu ta teadlane või taluperenaine, teeb uskumatuid tegusid ja me tahame, et seda märgataks ja hinnataks. Tahame teilt teada, millisena näete Eesti naisi meie ümber ja milliseid rolle on Eesti naised enda kanda võtnud.
Piltide kogumine fotokonkursi tarvis toimub mais-juunis!Reeglid leiate fotokonkursi veebilehelt: konkurss.naiskodukaitse.ee
Osaleda võivad kõik fotohuvilised ja need, kellele antud teema südamelähedane on. Seega edastage konkursi kohta infot julgesti ka oma tuttavatele, sõpradele, pereliikmetele! :)

Pildirohket kevadet soovides,
Elisa Sammelselg

fotokonkursi projektijuht
tel: +372 53 830 773