Sakala ringkond asutati 27. novembril 1927.a. ja taasasutati 8. juunil 1995.a.
Ringkonda kuulub 82 tegevliiget, 3 auliiget ja 1 toetajaliige.

21 oktoober 2010

Mõisas õpetati avalikke suhteid


15.-17. oktoober toimus Sakala ringkonna korraldamisel Naiskodukaitse avalike suhete kursus. Kursusel osales 12 lõuna piirkonna naiskodukaitsjat ning koostöö raames esmakordselt ka kaks esindajat Eesti Politsei Naisühendusest. Toimumiskohaks oli Vana-Võidu mõis, kus argipäeviti koguvad tarkust kutsekeskkooli noored. Kursusele eelnesid mitmed kodutööd, näiteks pressiteate koostamine ja ajaloolise plakati valmistamine. Kohapeal aga õpiti kogemusi jagades üksteiselt ning saadi juurde uusi teadmisi. Arvutitundides kujundati plakateid, voldikuid, reklaamlauseid, töödeldi fotosid ehk püüti ise teha kõike, mis tõhustaks avalike suhete grupi tööd. Loomulikult räägiti mainekujundusest, ajaloo jäädvustamisest, sisekommunikatsioonist ja paljust muust. Osalejad olid väga motiveeritud ja positiivsed ning võtsid aktiivselt osa kursuseõhtust.

Kursuslased kiitsid instruktor Leane Moritsa puhul enda kogemuste jagamist ning kuulajate kaasahaaramist. Instruktor Jane Särg sai aga kiita arvutiprogrammide oskusliku õpetamise eest! Kursusel osalenud leidsid, et selline koolitus täitis oma eesmägi ja on väga vajalik. Meile aga valmistas heameelt, et koolituse läbinud olid täis teotahet ning valmis „mägesid liigutama“ !

20 oktoober 2010

Naiskodukaitse Pärnu ringkond kutsub avatud uste päevale

Neljapäeval, 28. oktoobril kella 16.30 alates ootab Naiskodukaitse Pärnu ringkond naisi Pärnu kontserdimaja kammersaali osalema oma organisatsiooni avatud uste päeval.

Naiskodukaitse Pärnuma ringkonna esinaise Ly Eisenschmidti teatel tutvustatakse huvilistele lahtiste uste päeval organisatsiooni peamisi tegevusvaldkondi.

Naiskodukaitse on Kaitseliidu eriorganisatsioon, mis algselt loodi 2. septembril 1927 ja taaselustati 1991. aastal. Organisatsiooni eesmärk on aidata kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele, toetada Kaitseliitu riigikaitseliste eesmärkide saavutamisel, suurendada naiste ühiskondlikku aktiivsust ja sotsiaalse toimetuleku oskust ning pakkuda naistele võimalust anda oma panus iseenda ja kogu rahva turvalisuse tagamisse.

http://www.24tundi.ee/
20.10.2010 13:45

11 oktoober 2010

Oleme sportlikult heas vormis!


Reedel, 8. oktoobril said Sakala ringkonna naiskodukaitsjad teada, kuidas on olukord nende füüsilise vormiga. Üheksa tegevliiget, kes spordiüritusele kohale tulid, sooritasid Leili eestvedamisel kaadrikaitseväelase füüsilise ettevalmistuse testi.
Kõigepealt tegime staabis kahe minuti jooksul toenglamangus niipalju kätekõverdusi kui suutsime ja siis kahe minutiga kõhulihaste harjutusi ehk selili lamangust istesse tõusmiseid. Järgnes 3200 meetri jooksuraja läbimine õues. Ilm soosis meid, oli päikeseline ja küllaltki tuulevaikne. Imetlusväärne ongi see, et kuigi enamik meist polnud teab mis ajast jooksmisega tegelenud, suutsime joosta kiiresti ja finiseeruda väga heade aegadega. Pärast pingutust lõõgastusime meeldiva seltskonnaga saunas.
Katsete punktitabeli üldarvestuses said kaheksa naist rohkem kui 190 punkti ja täitsid kaadrikaitseväelase füüsilise ettevalmistuse miinimumnõuded.
Üllatasime proovilepanekuga iseennast ja teisi ning olime õigusega enda üle uhked!

07 oktoober 2010

Kehalised katsed

Homme, reedel 08.oktoobril 2010.a. algusega kell 16:00 toimuvad Sakala maleva staabis Naiskodukaitse Sakala ringkonna poolt korraldatavad kehalised katsed kõigile huvilistele, kes soovivad oma võimeid proovile panna NATO testi läbimises.

Testi sooritamisel ootab ees 2 minuti jooksul kätekõverdamised toenglamangus, tõus istesse selili lamangust ja 2 miili ehk 3,2 km jooks. Punkte arvestatakse vastavalt etteantud normidele vanuseklasside kaupa. Maksimum punktide summa on 300. Tule ja naudi kena sportlikku üritust koos meiega!