Sakala ringkond asutati 27. novembril 1927.a. ja taasasutati 8. juunil 1995.a.
Ringkonda kuulub 82 tegevliiget, 3 auliiget ja 1 toetajaliige.

17 jaanuar 2011

Naiskodukaitsjad tahavad erialagrupid tööle saada


Samal ajal kui mõned naiskodukaitsjad Utria Dessandil raskustega võitlesid, kogunesid Lõuna piirkondade erialagruppide esindajad Otepää lähistele õppepäevale arutlemaks erialagruppide tegevuse üle. Kohale oli tulnud 30 naiskodukaitsjat Põlva, Tartu, Sakala, Valga ja Võru ringkonnast.

8. jaanuari kokkusaamise eesmärgiks oli saada erialagrupid paremini tööle ning seda just kogemuste ning ideede vahetamise kaudu.
Jagunesime üsna päeva alguses töörühmadesse vastavalt erialagruppidesse kuulumisele. Nii moodustusid õppepäeval side ja staap, kultuuri, toitlustuse, spordi, avalike suhete, meditsiini ja formeerimise rühmad.
Kõigepealt koostasime enda rühma aastaplaani ja tutvustasime seda kohalolijatele. Teise ülesandena pidime värbama ringkonna naiskodukaitsjat enda erialarühma. Enamasti tutvustasid rühmad tegevust kas siis uuele tegevliikmele või liikmele, kes on Naiskodukaitse tegevusest eemale jäänud. Jõudsime avalike suhete rühmaga arusaamisele, et mõistlik oleks leida igale tegevliikmele tema jaoks selles rühmas sobiv tegevus. Seejuures saab lähtuda eelkõige isikuomadustest. Nii sujub koostöö ja ka rühma tegevus kõige tulemuslikumalt. Erialagrupi tutvustuse esitlustes ja liikmeid värvates kasutati muidugi fantaasiat ja loovust ning see tekitas rohkelt elevust. Viimaseks grupitööks oli aasta eesmärkide püstitamine.

Seekord saime haritud just läbi rühmatööde. Loodetavasti on õppepäeval arutatu edaspidi abiks aastaplaani koostamisel ja rühma eesmärkide seadmisel.

11 jaanuar 2011

ERM ja Naiskodukaitse korjavad ennesõjaaegseid mälestusi

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseum alustasid mälestuste kogumist Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonide tegevuse kohta aastatel 1927-1940. Meenutuste kogumise eesmärk on teada saada Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste liikmete ja juhtide igapäevase tegevuse, elu-olu ja väljaõppe kohta enne Teist maailmasõda. Mälestuste kogumine kestab 15. novembrini 2011. Loe edasi ...

Allgallikas www.kylauudis.ee

03 jaanuar 2011

Estcoy-11 kaitseväelased said kätte Naiskodukaitse kootud kindad

Lõuna-Afganistanis teeniv jalaväekompanii Estcoy-11 kaitseväelased said kätte Naiskodukaitse kootud kindad.

„Poiste rõõm oli suur, kindad on pehmed, soojad ja kodused,“ kirjeldas Naiskodukaitse poolt Afganistanis teenivatele kaitseväelastele kingitud kinnaste kättesaamist Eesti kontingendi kaplan kapten Endel Apsalon. „Kingitus oli igati omal kohal, sõdurid on väga tänulikud.“ ...

Loe edasi .siit.
Pilte saad vaadata aadressil: http://www.facebook.com/album.php?aid=269513&id=340451342018&ref=mf

Algallikas www.mil.ee
Kaitsevägi, uudised 03.01.2011.a.