Sakala ringkond asutati 27. novembril 1927.a. ja taasasutati 8. juunil 1995.a.
Ringkonda kuulub 82 tegevliiget, 3 auliiget ja 1 toetajaliige.

22 märts 2011

Naiskodukaitse keskkogu

Laupäeval, 26. märtsil toimus Tallinna Keskraamatukogus Naiskodukaitse Keskkogu, kus anti ülevaade Naiskodukaitse 2010 aasta tegevusest ja arutati eelolevate aastate tegevusplaane. Sakala Ringkonda esindasid NKK Keskjuhatuse liige Urve Loit, ringkonna esinaine Tiina Ott ning tegevliikmed Ene Sügav ja Margit Rei. Keskkogul tunnustati Sakala ringkonna tegemisi ning anti üle hinnaline kingitus ringkonda viimasel kolmel aastal esinaisena juhtinud Vika Zieds'ile ning NKK Keskjuhatuse tegevuses aktiivselt osalenud Urve Loit'ile.

14 märts 2011

Fotokonkurs “Aeg olla eestlane”

NAISKODUKAITSE PRESSITEADE
14.03.2011

Naiskodukaitse korraldab käesoleva aasta aprillis-mais fotokonkursi “Aeg olla eestlane”, millest võivad osa võtta kõik fotohuvilised.

Fotokonkursi eesmärk on inimeste käest küsida, mida tähendab nende jaoks eestlaseks olemine. Missugustel hetkedel tunnevad nad end tõeliste eestlastena. On see vabariigi aastapäev, jaanipäev, võidupüha? Võibolla kuulates hoopis vanaisa pajatusi esimese vabariigi aegadest. Kuidas hoiab tubli eesti inimene eestluse vaimu siin, kodus või kaugel, seitsme maa ja mere taga, kurbuse- ja rõõmuhetkedel?

Eestlased on arvult väikesed aga vaimult suured. Vaatamata sellele, et meid on nii vähe, leidub siiski igas maailma nurgas mõni eestlane, kes kannab endas eestluse vaimu.
Ootame, et konkursist osavõtjad püüaksid pildile mõne erilise hetke või inimese mis sümboliseerib just nende jaoks tõelist eestlust !

Piltide kogumine fotokonkursi tarvis toimub 1.aprillist 31.maini 2011. aastal, millele järgneb internetihääletus publiku lemmiku leidmiseks. Fotokonkursi reegleid saab vaadata aadressil http://konkurss.naiskodukaitse.ee/

Lisainfo:
Riin Juurma
Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna Põltsamaa jaoskonna esinaine
Fotokonkursi projektijuht
e-mail: naiskodukaitse.konkurss@gmail.com

Küll oli kena tuubiga…


Reede pealelõunal oli meil, naiskodukaitsjatel võimalus unustada oma töö- ja meie lastel koolinädala mured ning tähistada koos Viljandi lumepargis vastlapäeva.

Igaüks sai istuda snowtubingusse ehk rahvakeelselt öeldes tuubi ehk eesti keeles öeldes lumerõngasse. Ja siis Huntaugu mäenõlvalt mitmeid kordi sellega suure hooga alla lasta. Hoolimata kohati keerutavast lumetuisust nautisime võibolla selle talve viimaseid lumerõõme. Tuubirajad olid mõnusalt libedad ja saime pikad liud. Mõnikord hakkas lumerõngas raja sees lausa pöörlema ja eriti nagu ei näinudki enam kuhu täpselt välja jõuad. Aga just see tegigi liulaskmise põnevaks ja nauditavaks.

Noh, ega muidu ju nii palju polekski jõudnud seal Huntaugul mütata, aga saime ju muudkui pärast laskumist tõstuki abiga taas üles tagasi. Keeruline oli kohati vaid tuubi nööri kinnitamine tõstuki trossi külge.

Kui vastlasõit sai tehtud, siis sõime sealsamas lumepargi soojakus traditsioonilist hernesuppi ja vastlakukleid. Igale osalejale oli korraldajate Leili ja Kersti poolt ka väike tunnustusdiplom. Oli tõesti vahva vastlapäev!
Rohkem fotosid vaata NKKSakala pildialbumist!

11 märts 2011

Heategevuslik koguperepäev „Naistelt naistele“

Pühapäeval 06 märtsil toimunud Naiskodukaitse, Eesti Politsei Naisühenduse ja Sisekaitseakadeemia koostöös korraldatud heategevuslikul koguperepäeval „Naistelt naistele“ osales ligikaudu 500 külastajat. Tegevust jätkus igale maitsele: oli harivaid töötubasid, demonstratsioonesinemisi ning lõbusat orkestrimuusikat.

Lisaks heategevuslikule eesmärgile oli päeva teiseks eesmärgiks tutvustada naistele võimalusi, kuidas tõsta enda ja oma lähedaste turvalisust, pakkuda võimalust õppida konkreetseid uusi teadmisi ja oskusi.

Ürituse läbiviimise eesmärk oli propageerida kodanikualgatust ning tõsta inimeste teadlikkust naiste võimalustest ja ülesannetest jõustruktuurides.

Loe artiklit
Eveli Sammelselg,
www.naiskodukaitse.ee

04 märts 2011

Sakala ringkond sai uue esinaise

Sakala naiskodukaitsjad kogunesid selle aasta ringkonnakogule 2 märtsil.

Kõigepealt tegi möödunud aastast kokkuvõtte ringkonna aseesinaine Karin Ilus. Ringkonna tegevliikmete arv oli möödunud aastal kasvanud tubli 21 võrra, jõudes aasta lõpuks 82ni. Liikmete aktiivsust saab mõõta mitmeti. Üks võimalusi on kindlasti osalemiste arv kordades. Siin näitas kõigile suuna kätte Viljandi jaoskonna esinaine Ele Lehes. Ele osales NKK üritustel möödunud aastal 102 korda.

Kõik ringkonna uued ja vanemdki liikmed said sel aastal esmakordselt omandada baasväljaõppe kõik moodulid kohapeal. Aasta jooksul enam leidsid rakendust toitlustajad: 62 korral. Meditsiini tagati maleva üritustel 15 korral.

Päeva tähtsaim päevakorrapunkt oli ringkonna esinaise ja aseesinaise valimine. Üles oli seatud kaks kandidaati: Tiina Ott ja Eda Kivisild. Tiina Ott on olnud Naiskodukaitses pea 10 aastat. Ta on olnud Viljandi jaoskonna esinaine ja kuulunud mitu aastat ringkonna revisjonikomisjoni. Eda Kivisild on veel suhteliselt uus liige, kuid täis tegutsemistahet Sakala ringkonnas. Mõlemad kandidaadid on õpihimulised: omandanud kaks kõrgharidust ja täiendavad end pidevalt. Tiina ja Eda esitasid oma visiooni Sakala ringkonnast aastaks 2013. Tiina soovitas kasutada mentorprogrammi nii uutele kui ka passiivsetele liikmetele. Eda eelistas personaalset lähenemisviisi.

Lihthäälteenamusega osutus valituks Tiina Ott. Kuna teisi kandidaate polnud, sai aseesinaiseks Eda Kivisild.

Lõpuks valiti ringkonna esindajad märtsis toimuvale Keskkogule.

Täname Vikat ja Karinit tehtud tubli töö eest Sakala ringkonna hüvanguks!